Θεματική 2 Δεξιότητες και επαγγελματικές ευκαιρίες

Η κυκλική οικονομία παρουσιάζει ευκαιρίες για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Επομένως, αποτελεί ουσιαστικό μέσο για την ευθυγράμμιση των υφιστάμενων προσπαθειών με τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Καθώς η κυκλική οικονομία προτείνει νέους τρόπους δημιουργίας αξίας και σχετίζεται με τον κόσμο γύρω μας, η κυκλική οικονομία αλλάζει τον κόσμο της εργασίας.

Οι θέσεις εργασίας στην κυκλική οικονομία, εν συντομία «κυκλικές εργασίες», είναι όλες οι θέσεις εργασίας που συμβάλλουν σε μία από τις ακόλουθες στρατηγικές :

  • Βασικές κυκλικές εργασίες: Αυτές οι εργασίες διασφαλίζουν ότι οι κύκλοι πρώτων υλών είναι κλειστοί και έτσι αποτελούν τον πυρήνα της κυκλικής οικονομίας. Περιλαμβάνουν θέσεις εργασίας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επισκευές και απόβλητα και διαχείριση πόρων.
  • Κυκλικές εργασίες ενεργοποίησης: Αυτές οι θέσεις εργασίας επιτρέπουν την επιτάχυνση και την αναβάθμιση των βασικών κυκλικών δραστηριοτήτων και ως εκ τούτου αποτελούν το υποστηρικτικό κέλυφος της κυκλικής οικονομίας. Περιλαμβάνουν θέσεις εργασίας στη χρηματοδοτική μίσθωση, στη μηχανική και στην ψηφιακή τεχνολογία – αν και μόνο σε αυτές που συμβάλλουν πραγματικά στην κυκλικότητα.
  • Έμμεσες κυκλικές εργασίες: Αυτές οι θέσεις εργασίας παρέχουν υπηρεσίες στις παραπάνω κύριες κυκλικές δραστηριότητες και έτσι σχηματίζουν τις δραστηριότητες που στηρίζουν έμμεσα την κυκλική οικονομία. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, θέσεις εργασίας στην εκπαίδευση, στον εφοδιασμό και το δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τον «Οργανισμό Κυκλικής Οικονομίας» υπάρχει ένα πλαίσιο που ονομάζεται DISRUPT για τον προσδιορισμό ορισμένων από τις δεξιότητες που απαιτούνται: Σχεδιασμός – Ενσωμάτωση – Διατήρηση – Επανεξέταση – Χρήση – Προτεραιότητες – Συνεργασία.

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο που δείχνει πώς η βιομηχανία της μόδας μετατοπίζεται σταδιακά προς μια κυκλική οικονομία :

Οι θέσεις εργασίας στην Κυκλική Οικονομία είναι πιθανό να περιλαμβάνουν συνδυασμό πιο παραδοσιακών δεξιοτήτων, όπως χειρωνακτικών και πιο καινοτόμων κυκλικών δεξιοτήτων, όπως αυτές στον αρθρωτό σχεδιασμό και την ανάλυση της σύνθεσης των υλικών. Οι ήπιες δεξιότητες για συνεργασία σε διάφορους τομείς και δεξιότητες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες είναι εξίσου σημαντικές με τις «σκληρές» δεξιότητες για προγραμματισμό, λειτουργία και επισκευή εξοπλισμού. Η ανάπτυξη ικανοτήτων για την κυκλική οικονομία απαιτεί πρακτικές και ακαδημαϊκές εκπαιδευτικές οδούς, σε όλους τους τομείς της γνώσης. Η ζήτηση για δεξιότητες και γνώσεις ποικίλλει επίσης σε διάφορους τομείς και στα στάδια της μετάβασης.

Με ένα κλικ εδώ, θα συνδεθείτε σε μια πύλη αναζήτησης εργασίας αποκλειστικά αφιερωμένη στον τομέα της κυκλικής οικονομίας.