Θεματική 2 Βάλε τις δεξιότητές σου στο κυκλικό πλαίσιο

Εδώ σας παρουσιάζουμε μια νέα μεθοδολογία για τον τρόπο ανάπτυξης των έργων σας, των έργων που οδηγούν στην Αλλαγή. Η Θεωρία της Αλλαγής έχει τον δικό της καμβά εργασίας που διαφέρει από τον επιχειρηματικό καμβά που ακολουθείται συνήθως για τη επίτευξη κέρδους. Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο που εξηγεί ακριβώς πόσο σημαντική είναι η Θεωρία της Αλλαγής, για να φέρετε μια αλλαγή στον κόσμο μέσω της δουλειάς σας αλλά και ως άτομο:

  • Αφού παρακολουθήσατε το βίντεο και επιστρέψετε στην υπόθεση Teemill στην πρώτη ενότητα, μπορείτε τώρα να το σκεφτείτε και να κάνετε το έργο δικό σας. Μπορείτε να το εισαγάγετε σε έναν Καμβά Θεωρίας της Αλλαγής; Σε ποιο μέρος της διαδικασίας τοποθετείτε τον εαυτό σας και ποιες δεξιότητες ή ταλέντα πιστεύετε ότι είναι σημαντικά για να φτάσετε στον πράσινο στόχο σας;
  • Χρησιμοποιήστε την ίδια μελέτη περίπτωσης ή μια άλλη της προτιμήσής σας από τις κορυφαίες πράσινες πρωτοβουλίες του 2020 που μπορείτε να βρείτε εδώ για να βρείτε έμπνευση και σχέση. Δημιουργήστε μένα πίνακα-αφίσα με επαγγέλματα που σχετίζονται με το επιλεγμένο σας έργο, προσπαθήστε να εντοπίσετε μια θέση εργασίας που ταιριάζει με το προφίλ σας, εξηγήστε γιατί είστε επαρκείς για αυτήν την εργασία και ποιες δεξιότητες θα χρειαστείτε για να φτάσετε στον στόχο σας.

Στη συνέχεια βρείτε το Πίνακα της Θεωρίας της Αλλαγής για να αναπτύξετε το έργο σας