Θεματική 2 Ανάλυση SWOT

Δείτε σε αυτό το βίντεο πώς εξηγείται μια ανάλυση SWOT.Αυτό το βίντεο περιγράφει μια ανάλυση SWOT, δίνει κάποια παραδείγματα αλλά και οδηγίες για το πώς θα κάνετε τη δική σας.

Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο, είναι καιρός να δημιουργήσετε τη δική σας. Κατεβάστε το Φύλλο Δραστηριότητας- ‘Πρότυπο Ανάλυσης SWOTή διαιρέστε ένα κενό φύλλο σε 4 μέρη και ονομάστε καθένα από αυτά: Πλεονεκτήματα, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές.

Στη συνέχεια, θα κάνετε τη δική σας ανάλυση SWOT με βάση τις ακόλουθες οδηγίες :

Το πρώτο βήμα για να ξεκινήσετε την ανάλυση SWOT είναι να προσδιορίσετε τα δυνατά σας σημεία. Τα πλεονεκτήματά σας είναι τα κύρια σημεία πώλησης στον (δυνητικό) εργοδότη σας. Πρόκειται για τη συλλογή γνώσεων, εμπειριών και χαρακτηριστικών που σας ξεχωρίζουν από τους άλλους.

Για να προσδιορίσετε τις δυνάμεις σας, θα πρέπει να λάβετε υπόψη κάθε ένα από τα ακόλουθα :

 • Τα έμφυτα ταλέντα και οι ικανότητές σας. Σε τι είστε φυσικά καλός/ή;
 • Οι δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που έχετε καλλιεργήσει. Υπάρχουν πτυχές της εργασίας σας που απαιτούν προσπάθεια για να εκτελέσετε;
 • Η εκπαίδευση και η κατάρτισή σας: ποια συγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης έχετε αναλάβει και σας δίνουν εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα σας;
 • Τα δίκτυα και οι εμπειρίες σας. Τι δίκτυα και επαφές έχετε;

Το επόμενο βήμα στο προσωπικό SWOT είναι να εξετάσετε τις αδυναμίες σας. 

Αυτό θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε πιθανά κενά στο σύνολο δεξιοτήτων σας. Τομείς τους οποίους θα πρέπει να βελτιώσετε, έτσι ώστε η καριέρα σας να μην αποδυναμωθεί και έτσι μπορείτε να συνεχίσετε να αναπτύσσεστε καθ ‘όλη τη διάρκεια της καριέρας σας.

Για να προσδιορίσετε τις αδυναμίες σας, θα πρέπει να σκεφτείτε τα ακόλουθα :

 • Η απόδοσή σας στην εργασία και οι εργασιακές σας συνήθειες. Ποιες είναι οι κακές σας συνήθειες εργασίας;
 • Κενά στις δεξιότητες και την εκπαίδευσή σας. Υπάρχουν κενά στο βιογραφικό σας που δεν έχετε αντιμετωπίσει;
 • Καθοδήγηση που έχετε λάβει από προηγούμενους εργοδότες. Ποιες αδυναμίες σας έχουν πει ότι έχετε;
 • Ορισμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Υπάρχουν χαρακτηριστικά προσωπικότητας ή στάσεις που περιορίζουν την πρόοδό σας ή εμποδίζουν την πρόοδό σας στον τομέα σας;

Το επόμενο βήμα είναι να εξετάσετε τις ευκαιρίες που έχετε στη διάθεσή σας.

Σε αυτό το σημείο, θα αρχίσουμε να εξετάζουμε εξωτερικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την καριέρα σας. Πρώτον, θα εξετάσουμε τις πιθανές ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες σχετίζονται με τους εξωτερικούς παράγοντες στην τρέχουσα καριέρα σας ή στον οικονομικό σας τομέα, τους οποίους μπορείτε να εκμεταλλευτείτε για να ακολουθήσετε μια νέα πορεία σταδιοδρομίας, να εξασφαλίσετε μια προώθηση στον τρέχοντα τομέα σας ή να βελτιώσετε την ασφάλεια της εργασίας σας στον τρέχοντα ρόλο σας.

Κατά την αξιολόγηση των ευκαιριών που έχετε στη διάθεσή σας, εξετάστε τις ακόλουθες πτυχές της καριέρας σας και του τομέα στον οποίο εργάζεστε ή θέλετε να εργαστείτε :

 • Ευκαιρίες στο πεδίο ή τον τομέα σας για ανάπτυξη. Υπάρχει έλλειμμα δεξιοτήτων στον τομέα σας το οποίο μπορείτε να επωφεληθείτε;
 • Ευκαιρίες για προώθηση εντός της εταιρείας σας. Υπάρχει κάποια ανάγκη στην εταιρεία σας που κανείς δεν καλύπτει;
 • Ευκαιρίες μέσω των δικών μου πόρων. Έχετε πρόσβαση σε δίκτυα ή επαφές που μπορούν να σας βοηθήσουν να προχωρήσετε στην καριέρα σας;

Σε αυτό το τελικό στάδιο, θα αξιολογήσουμε τις απειλές που ενδέχεται

 να επηρεάσουν αρνητικά την εξέλιξη της σταδιοδρομίας σας.

Όπως οι Ευκαιρίες, έτσι κι οι Απειλές είναι επίσης εξωτερικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να σας επηρεάσουν, αλλά τους οποίους πιθανότατα δεν μπορείτε να αλλάξετε. Ωστόσο, λόγω των πιθανών αρνητικών επιπτώσεών τους, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις Απειλές, ώστε να μπορείτε να σχεδιάσετε και να αναπτύξετε στρατηγικές για να προειδοποιήσετε για τον αντίκτυπο αυτών των πιθανών Απειλών.

Κατά τον προσδιορισμό των απειλών στην καριέρα σας, αξιολογήστε καθέναν από τους ακόλουθους παράγοντες :

 • Απειλές για το πεδίο ή τον τομέα της εργασίας σας; Αποδυναμώνεται ο κλάδος ή ο τομέας σας;
 • Απειλές για τη δουλειά σας από τη δική σας εταιρεία; Οι συνάδελφοί σας έχουν δεξιότητες που χρειάζεστε αλλά δεν έχετε αποκτήσει ακόμη;
 • Απειλές για τη δουλειά σας στο μέλλον; Απειλείται η δουλειά σας από αυτοματοποίηση, ψηφιοποίηση ή ίσως από τη διαδικασία προς την αειφορία;

Τώρα που έχετε εντοπίσει τις δυνάμεις, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές για την καριέρα σας- μόλις δημιουργήσατε την προσωπική σας ανάλυση SWOT.

Τώρα έχετε ολοκληρώσει την SWOΤ ανάλυσή σας, σκεφτείτε τις προσωπικές προκλήσεις που μπορεί να φέρει η (μελλοντική) εταιρεία σας. Πιστεύετε ότι είστε έτοιμοι για αυτό; Είτε νομίζετε ότι είστε είτε όχι, στην επόμενη ενότητα θα σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε ένα σχέδιο δράσης για να ξεπεράσετε τις πιθανές προκλήσεις που μπορεί να φέρει ένα βιώσιμο μέλλον.