Θεματική 2 Έξυπνα Συστήματα Προϊόντων-Υπηρεσιών

Οι έξυπνες λύσεις αποτελούν παραδείγματα προσέγγισης της κυκλικής οικονομίας. Η βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων αποφέρει πολλά περιβαλλοντικά οφέλη, όπως προστασία των φυσικών πόρων, λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση, προστασία των υδάτων, κ.ά..

Ένα παράδειγμα έξυπνης λύσης είναι η συνεργασία μεταξύ της εταιρείας SENSONEO j. s. a. και εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων. Η SENSONEO προσφέρει αισθητήρες στάθμης για τα δοχεία αποβλήτων που συνδέονται με λογισμικό που χρησιμοποιεί η εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων. Με βάση τα δεδομένα από αισθητήρες, οι εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων μπορούν να προγραμματίσουν τις ιδανικές ημερομηνίες και τις βέλτιστες διαδρομές για την εξαγωγή εμπορευματοκιβωτίων. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, η κάθε εταιρεία μπορεί να εξοικονομήσει καύσιμα από την σημαντική μείωση των διανυόμενων χιλιομέτρων και να περιορίσει τις ρυπογόνες εκπομπές στην ατμόσφαιρα. Το λογισμικό αισθητήρων μπορεί να συνδεθεί με το λογισμικό καταχωρήσεων της εταιρείας διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και των δήμων, έτσι ώστε όλα τα δεδομένα να είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο.

Ακολουθούν ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με έξυπνες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων:

Παρακολουθήστε αυτό το τελευταίο ενδιαφέρον βίντεο για τον τρόπο χρήσης (και μη χρήσης) προϊόντων: Από την οικονομία αποβλήτων στην κυκλική οικονομία!

Τα πήγατε περίφημα! Μόλις ολοκληρώσατε την ενότητα 4

«Από τα Προϊόντα στις Υπηρεσίες»!