Θεματική 1 Υπηρεσιοποίηση

Η υπηρεσιοποίηση ή η καινοτομία υπηρεσιών είναι ένα από τα επιχειρηματικά μοντέλα της κυκλικής οικονομίας. Ως υψηλότερος βαθμός υπηρεσιοποίησης θεωρείται η διατήρηση της ιδιοκτησίας από τον κατασκευαστή και η παροχή υπηρεσιών αντί προϊόντων (τα προϊόντα ως υπηρεσίες). Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται η ποιότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, προωθείται μεγάλη διάρκεια ζωής και η δυνατότητα επισκευής των προϊόντων.

Ο όρος υπηρεσία καινοτομίας ή υπηρεσιοποίηση σημαίνει τη δημιουργία πρόσθετων υπηρεσιών που παρέχονται μαζί με τα υπάρχοντα προϊόντα, που μπορούν να φέρουν στις εταιρείες πρόσθετο εισόδημα και, πολύ συχνά, νέους πελάτες.

Τι προτείνει πραγματικά το Kindle της Amazon στους καταναλωτές; Το Kindle της Amazon είναι μια συσκευή ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων (στα αγγλ. e-book reader), στην οποία οι καταναλωτές διαβάζουν, αγοράζουν και αποθηκεύουν ηλεκτρονικά βιβλία. Με την υπηρεσία Kindle Store, το ηλεκτρονικό κατάστημα του Kindle, οι καταναλωτές μπορούν να περιηγηθούν διαδικτυακά και να αγοράσουν περιεχόμενο για τη συσκευή τους, όπως ηλεκτρονικά βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και παιχνίδια. Λόγω του μεγάλου εύρους επιλογών που παρέχει το Kindle, οι καταναλωτές επιλέγουν κάθε φορά περιεχόμενο που ταιριάζει στα γούστα ή τη διάθεση τους. Επιπλέον, η δυνατότητα των καταναλωτών να επιλέγουν το δικό τους περιεχόμενο συσχετίστηκε με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών – πρόκειται δηλαδή για μια υπηρεσία προσβάσιμη και διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή.

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε περισσότερα για τα πλεονεκτήματα του Kindle:

Αφού διαβάσετε αυτό το άρθρο για την υπηρεσιοποίηση, απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

  1. Τι είναι το Μοντέλο Κινητικότητας ως Υπηρεσία (στα αγγλ. Mobility-as-a-service Model); A. Μοντέλο κοινής χρήσης εργαλείων, Β. Μοντέλο κοινής χρήσης οχημάτων, Γ. Μοντέλο κοινής χρήσης σχεδίων μόδας
  2. Να επιλέξετε δύο παραδείγματα αυτού του μοντέλου που αναφέρονται στο άρθρο και δεν έχουν ακόμη αναφερθεί σε αυτή την ενότητα. A. Uber, B. Philips, C. Rolls Royce
  3. Να επιλέξετε τουλάχιστον 3 πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση ενός επιχειρηματικού μοντέλου προσανατολισμένου στις υπηρεσίες. A. Καλύτερη εξατομίκευση, B. Καλύτερος σχεδιασμός, Γ. Τακτικά έσοδα, Δ. Πιο ουσιαστικές πελατειακές σχέσεις, E. Υψηλότερη ποιότητα προϊόντος/ υπηρεσίας, ΣΤ. Υγιέστερο περιβάλλον, Ζ. Απρόσκοπτη πρόσβαση, H. Οικονομική αποδοτικότητα και δυνατότητα πρόβλεψης του κόστους.
  4. Να επιλέξετε τη σωστή εξήγηση σχετικά με δύο πλεονεκτήματα: 1. Καλύτερη ποιότητα προϊόντων: Α. Λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα του κοινού και προσφέροντάς του προϊόντα υψηλών επιδόσεων με μεγάλη διάρκεια ζωής, οι κατασκευαστές εκθέτουν τους πελάτες σε καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών. Επιπλέον, οι πελάτες είναι πιο ικανοποιημένοι από τις προσπάθειες των επιχειρήσεων να εξατομικεύουν τα προϊόντα μέσω της ανάλυσης των δεδομένων τους. Β. Λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των παραγωγών,  ανατίθεται με υπεργολαβία η κατασκευή των προϊόντων σε αναπτυσσόμενες χώρες και η παροχή υπηρεσιών σε εξωτερικές εταιρείες. 2. Οικονομική αποδοτικότητα: Α. Στην εποχή μας, φαίνεται να χρειάζονται όλοι δικό τους αυτοκίνητο και τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα είναι η καλύτερη επιλογή για τις μετακινήσεις στην πόλη. Β. Οι νεότερες γενιές δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την απόκτηση ιδιόκτητου αυτοκινήτου. Ενδεχομένως, φαινομενικά να είναι ακόμα φθηνότερο, πιο βολικό και απαραίτητο (σε κάποιους) να αγοράζουν αυτοκίνητο και να μην πληρώνουν για συντήρηση και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης.
  5. Τώρα σκεφτείτε μια γνωστή εταιρεία ή μια εταιρεία στην οποία εργαστήκατε. Θα ήταν αυτή η εταιρεία κατάλληλη για μετάβαση σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο πιο προσανατολισμένο στις υπηρεσίες; Γιατί (όχι);

Ακολουθούν οι σωστές απαντήσεις:

1.Το λεγόμενο μοντέλο κινητικότητας ως υπηρεσία είναι ένα μοντέλο κοινής χρήσης οχημάτων (Β).

2.Η Uber ή η Rolls Royce αποτελούν καλά παραδείγματα αυτού του μοντέλου και δεν αναφέρθηκαν προηγουμένως (Α, Γ).

3.Η υιοθέτηση ενός επιχειρηματικού μοντέλου προσανατολισμένου στις υπηρεσίες έχει μεγάλα πλεονεκτήματα, όπως: καλύτερη εξατομίκευση, τακτικά έσοδα, πιο ουσιαστικές πελατειακές σχέσεις, υψηλότερη ποιότητα προϊόντος/ υπηρεσίας, απρόσκοπτη πρόσβαση ή οικονομική αποδοτικότητα και δυνατότητα πρόβλεψης του κόστους (A, Γ, Δ, E, Ζ ή Η).

4.Οι σωστές επεξηγήσεις είναι το Α για το πλεονέκτημα 1 και το Β για το 2. Η καλύτερη ποιότητα των προϊόντων είναι σημαντική, γιατί λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα του κοινού και προσφέροντάς του προϊόντα υψηλών επιδόσεων με μεγάλη διάρκεια ζωής, οι κατασκευαστές εκθέτουν τους πελάτες σε καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών (1Α). Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η οικονομική αποδοτικότητα, καθώς οι νεότερες γενιές δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την απόκτηση ιδιόκτητου αυτοκινήτου. Ενδεχομένως, φαινομενικά να είναι ακόμα φθηνότερο, πιο βολικό και απαραίτητο (σε κάποιους) να αγοράζουν αυτοκίνητο και να μην πληρώνουν για συντήρηση και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (2B).