Θεματική 1 Τι είναι τα απόβλητα;

Η παραγωγή αποβλήτων είναι αναπόφευκτη συνέπεια των δραστηριοτήτων που διεξάγουμε ως ανθρώπινα όντα. Υπό μια ευρύτερη οπτική, η παραγωγή αποβλήτων, ως συνέπεια όλων των δραστηριοτήτων των ανθρώπων και άλλων ζωντανών οργανισμών, μπορεί να θεωρηθεί ως αύξηση του εντροπικού περιεχομένου (του επιπέδου «αταξίας») των φυσικών συστημάτων. Εν ολίγοις: όσα περισσότερα απόβλητα παράγουμε (που είναι μια μορφή «αταξίας»), τόσο περισσότερο αυξάνουμε το επίπεδο της εντροπίας (που είναι ένα μέτρο για το επιπέδου της αταξίας σε ένα σύστημα).

Η εποχή μας, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, χαρακτηρίζεται από μια σημαντική αύξηση στην κατανάλωση, από την κυκλοφορία ενός ευρύτατου φάσματος προϊόντων και από μια διαρκή διαδικασία δημιουργίας νέων συνθετικών χημικών προϊόντων.

Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τόσο την ποσότητα όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων, τα οποία αποτελούνται από όλα τα απορρίμματα που παράγει μια κοινότητα (άτομα, οικογένειες, εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες κ.λπ.). Τα υγρά και αέρια απόβλητα ονομάζονται λύματα και αερολύματα, αντίστοιχα.

Εν συντομία: απόβλητα = στερεά απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών αποβλήτων) + υγρά απόβλητα + αέρια απόβλητα.

Υπό αυτή την έννοια, τα «απόβλητα» ως όρος δεν εκφράζουν οποιαδήποτε κρίση σχετικά με τη λειτουργικότητα ή την ποιότητα των προϊόντων και των υλικών, τα οποία μπορεί να εξακολουθούν να είναι κατάλληλα για χρήση· αντίθετα, ο όρος εστιάζει στην πρόθεση του κατόχου τους να τα απορρίψει. Να θυμάστε: απόβλητα είναι απλώς αυτά που αποφασίζουμε να απορρίψουμε. Η εναλλακτική, είναι να μην τα απορρίψουμε και να τα επαναχρησιμοποιήσουμε.

Τώρα ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε, στην επόμενη παράγραφο, γιατί παράγουμε περισσότερα απόβλητα από ό,τι στο παρελθόν.

Ελέγξτε στο σπίτι σας πόσα αντικείμενα θα μπορούσαν να θεωρηθούν «απόβλητα» ή, αντίθετα, ποια θα μπορούσατε να επαναχρησιμοποιήσετε με διαφορετικούς τρόπους.