Θεματική 1 Τι είναι η ρύπανση;

Τι εννοούμε όταν λέμε «ρύπανση»; Ρύπανση είναι η άμεση ή έμμεση είσοδος ουσιών (ή ακόμη και ενέργειας) στο περιβάλλον, οι οποίες είναι ικανές να διαταράξουν τις φυσικές ισορροπίες, προκαλώντας αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Κάποιες από αυτές τις αλλαγές είναι μη αντιστρέψιμες σε  μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Η ρύπανση μπορεί να προκληθεί και από φυσικά φαινόμενα, ωστόσο  τον τελευταίο αιώνα η ρύπανση που προκλήθηκε από ανθρώπινες δραστηριότητες έχει υπερβεί κατά πολύ αυτή της φυσικής προέλευσης. Χρησιμοποιώντας μια μεταφορά, μπορούμε να πούμε ότι η ρύπανση είναι ένας πολύ καλός «ταξιδιώτης». Πηγαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταφερόμενη από τον άνεμο και τη βροχή. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, οι επιβλαβείς ουσίες που απελευθερώνονται στο περιβάλλον αναμειγνύονται με άλλες ουσίες πολλαπλασιάζοντας τις αρνητικές τους επιπτώσεις, με αποτέλεσμα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, να καθίσταται όλο και πιο δύσκολο να εντοπίσουμε και να προσδιορίσουμε μια μοναδική, συγκεκριμένη αιτία για τη ρύπανση που παρατηρείται σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Οι αιτίες εντοπίζονται σε κοντινή και μακρινή απόσταση από ένα μολυσμένο περιβάλλον, τόσο χρονικά όσο και γεωγραφικά. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, στην περίπτωση της όξινης βροχής, της τρύπας του όζοντος, της αποψίλωσης των δασών και της ερημοποίησης.

Κάντε μια ατομική έρευνα για τη ρύπανση από το πλαστικό και τους λόγους που είναι τόσο επικίνδυνη για το περιβάλλον.

Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τα διαφορετικά είδη ρύπανσης.