Θεματική 1 ΣΠΥ προσανατολισμένα στα προϊόντα

Στα Συστήματα Προϊόντων-Υπηρεσιών (ΣΠΥ) προσανατολισμένα στα προϊόντα διατίθενται προς πώληση τα προϊόντα με πρόσθετες υπηρεσίες. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας μεταφέρονται στον πελάτη. Τυπικές υπηρεσίες είναι η συντήρηση και η αναβάθμιση.

Τυπικό παράδειγμα αυτού του τύπου ΣΠΥ είναι η δωρεάν συντήρηση οχήματος για συγκεκριμένη περίοδο (συνήθως για 2-3 χρόνια) μετά την αγορά.

Ας δούμε μια μελέτη περίπτωσης. Ένα παράδειγμα ΣΠΥ προσανατολισμένου στα προϊόντα αποτελεί και η δραστηριότητα της εταιρείας FINAL-CD, ενός από τους μεγαλύτερους εμπόρους οχημάτων Peugeot στη Σλοβακία.

Οι περισσότεροι έμποροι οχημάτων προσφέρουν δωρεάν υπηρεσία εγγύησης στα οχήματα για 2 χρόνια μετά την πώλησή τους. Η εταιρεία FINAL-CD προσφέρει υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης (συντήρηση), όπως προδιαγράφουν οι κατασκευαστές των οχημάτων, σύμφωνα με τα βιβλιάρια συντήρησης. Στις υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο απαραίτητος εξοπλισμός, εφόσον το όχημα αγοράστηκε στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της εταιρείας, όπου ισχύει δεδομένος τρόπος χρηματοδότησης.

Το κύριο πλεονέκτημα είναι, φυσικά, η προώθηση των πωλήσεων, αλλά ενυπάρχουν και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα. Η εταιρεία προσπαθεί μεν να πουλήσει οχήματα υψηλής ποιότητας, αλλά και να έχει όσο το δυνατόν χαμηλότερα έξοδα για συντήρηση και επισκευές. Όσο υψηλότερη η ποιότητα του οχήματος, τόσο μεγαλύτερη είναι και η διάρκεια ζωής του.

Με την FINAL-CD, οι πελάτες επωφελούνται από δωρεάν υπηρεσίες συντήρησης για πάντα. Επωφελούνται, λοιπόν, από όλες τις υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης, όπως προδιαγράφουν οι κατασκευαστές των οχημάτων, σύμφωνα με τα βιβλιάρια συντήρησης, συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου εξοπλισμού.