Θεματική 1 Οργανώνοντας τη βιωσιμότητα

Οι πρακτικές της κυκλικής οικονομίας μπορούν να μεταμορφώσουν την ποιότητα της επιχείρησης για μια εταιρεία. Ωστόσο, ένα σχέδιο κυκλικής οικονομίας πρέπει να έχει αντίκτυπο σε όλους τους τομείς του συστήματος παραγωγής-κατανάλωσης, δεδομένου ότι αμφισβητείται η δημοφιλής διαδικασία δημιουργίας-κατασκευής-πώλησης. Οι αλλαγές στη στάση, στη συμπεριφορά και στη σκέψη των ανθρώπων θα πρέπει να συμβαδίζουν με την ανάπτυξη μέτρων κυκλικής οικονομίας που θα εφαρμοστούν σε μια εταιρεία. Οι άνθρωποι αποτελούν βασική πτυχή μιας αποτελεσματικής εφαρμογής. Μια σειρά δυνατοτήτων είναι απαραίτητη προκειμένου να περιγραφεί ένα βιώσιμο μέλλον: από τη γνώση και την κριτική σκέψη σχετικά με τις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας έως την πλούσια κατανόηση των κοινωνικών ικανοτήτων και συμπεριφορών.

Προκειμένου να δούμε έναν πραγματικό μετασχηματισμό, τα σχέδια για μια κυκλική οικονομία θα πρέπει να επικεντρώνονται στην κοινωνική συμπεριφορά και όχι μόνο στα μέγιστα των μηδενικών αποβλήτων και της αποκατάστασης. Όλοι συμφωνούμε ότι αυτά τα δύο σημεία είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας, αλλά πρέπει να υιοθετήσουμε μια γενική προσέγγιση και να αναλύσουμε την ανθρώπινη συμπεριφορά σε βάθος προκειμένου να αλλάξουμε ορισμένα πρότυπα κατανάλωσης. Είναι επίσης σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, να αυξηθεί η γνώση και να αναπτυχθούν ορισμένες δεξιότητες προκειμένου να προωθηθεί η συνεργατική κατανάλωση. Όσον αφορά τον επαγγελματικό κόσμο, οι οργανισμοί πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην αποτελεσματική εκπαίδευση των υπαλλήλων τους καθώς και των διευθυντών τους, εστιάζοντας στην εξήγηση των κοινωνικών και ανθρώπινων διαστάσεων της κυκλικής οικονομίας.

Ποιες προκλήσεις πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίσετε εάν προσπαθείτε να ασχοληθείτε με την καθημερινή πρακτική της κυκλικής οικονομίας;