Θεματική 1 Κυκλική Οικονομία και το πώς η κοινωνία θα σκεφτεί εκ νέου την ανάπτυξη

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να αναλύσουμε κριτικά τις πληροφορίες σχετικά με την Κυκλική Οικονομία και να επηρεάσουμε τη σκέψη των άλλων, πρέπει να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τη διαδικασία προκειμένου να την εξηγήσουμε σε άλλους ανθρώπους. Το επόμενο βίντεο στοχεύει να εξηγήσει το τρέχον μοντέλο μιας γραμμικής οικονομίας και να μας πει γιατί και πώς θα ήταν ωφέλιμο ένα κυκλικό. Επικεντρώνεται επίσης στις βασικές πτυχές που πρέπει να λάβουμε υπόψη στον τρόπο επικοινωνίας μας προκειμένου να προσεγγίσουμε ένα μεγαλύτερο κοινό.

Εξηγώντας την Κυκλική Οικονομία και το πώς η κοινωνία θα σκεφτεί εκ νέου την ανάπτυξη. Άσκηση κινούμενων εικόνων

Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο, σκεφτείτε τις παρακάτω ερωτήσεις:

  • Μπορείτε να αναγνωρίσετε το γραμμικό οικονομικό μοντέλο στον τρόπο ζωής σας;
  • Εάν θέλετε να το αλλάξετε, θα μπορούσατε να το κάνετε ή θα χρειαστεί και το περιβάλλον σας να αλλάξει τους τρόπους του;