Θεματική 1 Κυκλικές Δεξιότητες και Εφαρμογές

Στο παραπάνω σχήμα, αναγνωρίζουμε τα βασικά δρομολόγια κυκλικής παραγωγής που ακολουθούν μια εντελώς διαφορετική πορεία από τη γραμμική. Στην τελευταία περίπτωση θα πήγαινε από την παραγωγή, στην κατανάλωση και στα απόβλητα. Για να αναπτυχθούν άτομα που συμμετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία, πρέπει να έχουν βασικές δεξιότητες/ ταλέντα συνδεδεμένα και απαραίτητα για την κυκλική οικονομία.

Σε μια μεταβατική βιομηχανία που αγωνίζεται να γίνει πιο πράσινη και πιο ψηφιακή, οι ανάγκες δεξιοτήτων και ταλέντων αλλάζουν. Ορισμένες γραμμές παραγωγής θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν, αλλά το εμπλεκόμενο ανθρώπινο κεφάλαιο/δυναμικό θα διατηρήσει τον ρόλο του, ιδίως όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, τη σχεδίαση και τη συνεργασία.

Πάρτε για παράδειγμα το παρακάτω σχήμα με ρόλους που συνδέονται με ψηφιακούς και πράσινους τομείς. Προσπαθήστε να αναγνωρίσετε τον εαυτό σας σε αυτούς τους ρόλους και σε συνδυασμό με την παραπάνω εικόνα για να βρείτε έναν κατάλληλο ρόλο για τον εαυτό σας στην αλυσίδα παραγωγής.

  • Προσπαθήστε να δημιουργήσετε μια αφίσα του εαυτού σας με βασικούς ρόλους για τις αλυσίδες εφοδιασμού και σύμφωνα με τα Σχήματα 1 και 2. Μπορείτε να τα αναγνωρίσετε σχεδιάζοντας ή γράφοντας τα και αναλογιστείτε ποιες δεξιότητες μπορούν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και σε ποιον ρόλο. Συνδυάστε επίσης δεξιότητες από Δραστηριότητες στο Κεφάλαιο 1 που σχετίζονται με διαπροσωπικές, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες.

Παράδειγμα: Η εργασία σε μια μονάδα ανακατασκευής απαιτεί καλή επικοινωνία με τους συναδέλφους και τον επόπτη σας και προσοχή στη λεπτομέρεια.