Θεματική 1 Η Πλατφόρμα Ενδιαφερόμενων Μερών της Κυκλικής Οικονομίας

Μέσω κοινής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, διατίθεται στο διαδίκτυο στο European Circular Economy Stakeholder Platform. Αυτή η πλατφόρμα περιλαμβάνει σχετικές πρακτικές, καινοτόμες διαδικασίες και παραδείγματα «μάθησης από την εμπειρία». Όλες οι πληροφορίες παρέχονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους που παραμένουν υπεύθυνοι για την ακρίβεια και την λεπτομέρεια του περιεχομένου. Οι καλές πρακτικές που επιλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο εξαρτώνται από τη συνάφειά τους με την κυκλική οικονομία, την πληρότητα και τη σαφήνεια των πληροφοριών, τον πρακτικό χαρακτήρα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, την ευαισθητοποίηση και τα εκπαιδευτικά στοιχεία. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε μερικές από αυτές τις καλές πρακτικές που σχετίζονται με την πιθανή μετατροπή της Κυκλικής Οικονομίας σε ενέργειες στο χώρο εργασίας. Σας παρακαλούμε να μεταβείτε σε αυτόν τον ιστότοπο και να αναζητήσετε μια επιπλέον καλή πρακτική και να συμπληρώσετε τον τελευταίο πίνακα που περιγράφει αυτούς που σας προσελκύουν περισσότερο. 

Καλή Πρακτική 1

Τίτλος : Το “Terra di Tutti” μετατρέπει τα απόβλητα σε ευκαιρίες για πρόσφυγες ή μειονεκτούντα άτομα. Διαθέσιμος σύνδεσμος εδώ.

Περιγραφή: Αυτό το έργο στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για πρόσφυγες και μειονεκτούντα άτομα, με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, μετατρέποντας τα απόβλητα σε ποιοτικά χειροποίητα προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει διαφορετικές δεξιότητες και τεχνικά ταλέντα. 

Καλή Πρακτική 2

Τίτλος: Έργο HISER (H2020): Ολιστικές καινοτόμες λύσεις για αποτελεσματική ανακύκλωση και ανάκτηση πολύτιμων πρώτων υλών. Διαθέσιμος σύνδεσμος εδώ.

Περιγραφή: Αυτό το έργο στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για πρόσφυγες και μειονεκτούντα άτομα, με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, μετατρέποντας τα απόβλητα σε ποιοτικά χειροποίητα προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει διαφορετικές δεξιότητες και τεχνικά ταλέντα. 

Καλή Πρακτική 3

Τίτλος: Ανακύκλωση και δημιουργική ανάκαμψη από μια βιώσιμη επιχείρηση χειροτεχνίας γυναικών.

Διαθέσιμος σύνδεσμος εδώ.

Περιγραφή: Η ISA χρησιμοποιεί απορρίμματα παραγωγής και απόβλητα από διάφορες τοπικές εταιρείες, προτιμώντας κατά προτίμηση φυσικά και φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα (υφάσματα από ένα εργοστάσιο πουκάμισων, δέρμα από εργοστάσιο καναπέδων, ξύλο από πριονιστήριο, ρούχα, ομπρέλες, εφημερίδες και βιβλία). Χρησιμοποιεί χρώματα με βάση το νερό και ελαχιστοποιεί τη χρήση κόλλας.