Θεματική 1 Εντοπίστε και Αναγνωρίστε την πληροφορία

Ο γραμματισμός των πληροφοριών και των μέσων ενημέρωσης είναι δεξιότητες ζωής που είναι απαραίτητες για την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία μας που είναι κορεσμένη από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα – μεταξύ άλλων – να κάνουμε υπεύθυνες επιλογές και έχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες να εντοπίζουμε και να μοιραζόμαστε υλικό κατανοώντας πληροφορίες και ιδέες, να αναλύουμε τα μηνύματα ελέγχοντας και διασταυρώνοντας την προέλευση του περιεχομένου, την ποιότητά τους, τις πηγές και την αξιοπιστία, να εφαρμόζουμε την κοινωνική ευθύνη και τις ηθικές αρχές όταν σκεφτόμαστε τη συμπεριφορά κάποιου, να αναλαμβάνουμε κοινωνική δράση δουλεύοντας ατομικά και συνεργατικά, να μοιραζόμαστε γνώσεις και να επιλύουμε προβλήματα στην οικογένεια, στο χώρο εργασίας και στην κοινότητα συμμετέχοντας ως μέλος της.

Για την υποβολή αιτήσεων για εργασία στο Διαδίκτυο, όπου χρειάζεστε δεξιότητες για να βρείτε σχετικές πληροφορίες ή για να επωφεληθείτε από τις διαδικτυακές εκπαιδευτικές ευκαιρίες, πρέπει να έχετε καλή κατανόηση του τρόπου δημιουργίας της πληροφορίας. Σε αυτό το κεφάλαιο θα εργαστείτε σε αυτές τις ελλείπουσες ικανότητες για την καλύτερη ανάλυση των κειμένων και των μηνυμάτων.

Τώρα θα εισαχθείτε στους όρους γραμματισμού της πληροφόρησης και των μέσων ενημέρωσης με τα παρακάτω βίντεο να εξηγούν τι διακυβεύεται και πώς να δώσετε προσοχή στον εντοπισμό ψεύτικων ειδήσεων και στην πηγή από την οποία προέρχονται οι πληροφορίες.