Θεματική 1 Εισαγωγή

Η εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας εξελίσσεται πολύ από το 2019, ειδικά όσον αφορά τα πλαστικά και τα υλικά συσκευασίας. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης για τη χρήση πλαστικών και ο αντίκτυπός τους στο περιβάλλον έχει κάνει, τόσο τους καταναλωτές όσο και τις εταιρείες να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους και να επιδιώξουν μια αλλαγή προς ένα πιο πράσινο μέλλον. Έχοντας υπόψη αυτήν την ιδέα, οι εταιρείες αναπτύσσουν νέες στρατηγικές και προγράμματα προκειμένου να μειώσουν τα απόβλητα και να επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής ορισμένων προϊόντων και υλικών.

Η Bridget Croke, αντιπρόεδρος εξωτερικών υποθέσεων στους Closed Loop Partners, δήλωσε ότι: «Υπάρχει μια ισχυρότερη αίσθηση επείγοντος στα καταναλωτικά προϊόντα και στον χώρο λιανικής για να κινηθούμε πιο επιθετικά για να ακολουθήσουμε το ανακυκλωμένο περιεχόμενο και να αναζητήσουμε μια ευρύτερη ποικιλία λύσεων».

Η βιομηχανία συσκευασίας προχωρά σε μια πολύ απαραίτητη αλλαγή παρέχοντας προϊόντα που διαθέτουν νέα ανακυκλωμένα υλικά ή ακόμα και χρησιμοποιώντας παλιά, φιλικά προς το περιβάλλον υλικά που θα επιστρέψουν στην αγορά.