Θεματική 1 Εισαγωγή

Στην προηγούμενη ενότητα, ρίξατε μια πιο προσεκτική ματιά στην πορεία της καριέρας σας μέχρι τώρα και κάνατε τόσο μια αξιολόγηση για τις πράσινες όσο και για τις μεταβιβάσιμες δεξιότητες. Στο επόμενο, θα αφιερώσετε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε περαιτέρω τις προσωπικές σας δεξιότητες και πώς ταιριάζουν στις αυξανόμενες ευκαιρίες γύρω από τη βιωσιμότητα στον (μελλοντικό) χώρο εργασίας σας.

Επομένως, θα ξεκινήσουμε αυτήν τη μονάδα με μια SWOT-ανάλυση των προσωπικών και επαγγελματικών σας ικανοτήτων. Θα εξηγήσουμε πώς να εκτελέσετε ένα προσωπικό SWOT για να σας βοηθήσουμε να βρείτε στην καριέρα σας Πλεονεκτήματα και Αδυναμίες και πιθανές ευκαιρίες και απειλές που μπορεί να την επηρεάσουν.