Θεματική 1 Εισαγωγή

Αφού ολοκληρώσετε τις προηγούμενες ενότητες, ίσως έχετε ήδη σκεφτεί πώς η μετάβαση προς μια πιο πράσινη οικονομία μπορεί να επηρεάσει τη δική σας καριέρα. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα έχετε λίγο χρόνο να σκεφτείτε την τρέχουσα επαγγελματική σας κατάσταση και να σκεφτείτε τις μεταβιβάσιμες δεξιότητες που έχετε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια.

Δείτε το Βίντεο 1 λεπτού για τις επαγγελαμτικές δεξιότητες του 2030. Ο νέος κόσμος μας έχει ήδη επηρεάσει τον τρόπο εκμάθησης; Πώς;