Θεματική 1 Βιωσιμότητα

Όπως είδαμε στην Ενότητα 1, η βιωσιμότητα αναφέρεται στη δυνατότητα της αρμονικής συνύπαρξης της φύσης και των ανθρώπων:

«Η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, οι στόχοι των επενδύσεων, ο προσανατολισμός της τεχνολογικής ανάπτυξης και οι θεσμικές αλλαγές συνυπάρχουν αρμονικά και στηρίζουν τόσο τις τρέχουσες όσο και τις μελλοντικές δυνατότητες για την κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών και επιδιώξεων». (Wikipedia, 2020).

Στο σημείο αυτό, ας εξετάσουμε πώς η επαναχρησιμοποίηση και η ανακατασκευή συνδέονται με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία και ας προβληματιστούμε, παράλληλα, για το όλο Θεματική.

Source: Pixabay.com (2021).