Περαιτέρω αναγνώσεις (στα αγγλικά)

  1. Τουριστικές πρακτικές στην κυκλική οικονομία : https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103027
  2. Η μάχη των λέξεων-κλειδιών: Μια συγκριτική ανασκόπηση της έννοιας της κυκλικής οικονομίας και της κοινής οικονομίας: https://doi.org/10.1016/j.eist.2020.10.008 3. Μια μελέτη για την εκτίμηση μιας επιχειρηματικής βιωσιμότητας για μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία https://doi.org/10.1016/j.eist.2020.10.008
  3. Μια μελέτη για την εκτίμηση της επιχειρηματικής βιωσιμότητας για μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία : https://doi.org/10.47670/wuwijar202041SUOA