Περαιτέρω αναγνώσεις (στα αγγλικά)

1.Ένα μεγάλο κοινωνικοπολιτισμικό έργο από τους Αρχιμάγειρες Massimo Bottura και Lara Gilmore στον τομέα της Σπατάλης Τροφίμων: https://www.foodforsoul.it/   

2.Καλές πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας στην Ευρώπη (π.χ. βιομηχανία τροφίμων, μόδας, κλπ.): https://circulareconomy.europa.eu/platform/workshop-practice

3.Η «Επανάσταση Μόδας» (στα αγγλ. «Fashion Revolution») είναι ένας οργανισμός που στοχεύει σε μια παγκόσμια βιομηχανία μόδας, που διατηρεί και αποκαθιστά το περιβάλλον δίνοντας περισσότερη αξία στον άνθρωπο παρά μόνο στην ανάπτυξη και στο κέρδος. Στην ιστοσελίδα του θα βρείτε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στο κίνημα: https://www.fashionrevolution.org/about/get-involved/

4.«Η παράσταση για την Κυκλική Οικονομία» (στα αγγλ. «CE show») για διάφορα Θεματικήτα σε σχέση με την κυκλική οικονομία δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Ellen MacArthur, το οποίο έχει ως στόχο να επιταχύνει τη μετάβαση σε αυτό το οικονομικό μοντέλο: https://www.youtube.com/channel/UCQAC2otE5_agzHZPnk3mE5w

5.Χαρτογράφηση των Διαδικασιών Επαναχρησιμοποίησης: https://www.remanufacturing.eu/assets/pdfs/ERN_DeliverableReport_WP3_Processes_final_for_upload-1.pdf