Κεφάλαιο 2 Πλεονεκτήματα, Προκλήσεις και Ευκαιρίες της Κυκλικής Οικονομίας

Γνωρίζετε κάποια καλή πρακτική που εφαρμόζει την Κυκλική Οικονομία; Πάρτε λίγο χρόνο και καταγράψτε τις σκέψεις σας πριν αρχίσετε να διαβάζετε.

Η Κυκλική Οικονομία μπορεί να έχει πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα για την Ευρώπη, όπως είναι, για παράδειγμα, η μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων και η ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από τις εισαγωγές, ένα φαινόμενο το οποίο αποτελεί παράγοντα αυξανόμενης αστάθειας. Ο εντεινόμενος παγκόσμιος ανταγωνισμός για απόκτηση φυσικών πόρων έχει συμβάλει σε μεγάλη αύξηση των τιμών και οι στρατηγικές Κυκλικής Οικονομίας θα μπορούσαν να συμβάλουν σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

Μια βασική πρόκληση που αντιμετωπίζει η Κυκλική Οικονομία είναι η αναπόφευκτη τριβή μεταξύ του υφιστάμενου γραμμικού συστήματος και του αυξανόμενου αριθμού νέων προσεγγίσεων, οι οποίες από ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να θεωρηθούν απειλή, ενώ από άλλα ως ευκαιρίες.

Καλές πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας εφαρμόζονται από εταιρείες που ήδη χρησιμοποιούν ή πειραματίζονται με καινούρια επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται σε υπηρεσίες και καταναλωτικές λειτουργίες, καθώς και από κυβερνήσεις που προωθούν σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων.

Παραδείγματα καλών πρακτικών μπορούν επίσης να βρεθούν σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Ας δούμε το παράδειγμα του οργανισμού Humana στην Πορτογαλία! Από το 1998, ο συγκεκριμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός δραστηριοποιείται για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της επαναχρησιμοποίησης ενδυμάτων και άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Ο οργανισμός πραγματοποιεί επίσης συνεργατικά προγράμματα ανάπτυξης στην Γουινέα-Μπισάου και τη Μοζαμβίκη.

Η αποστολή του Οργανισμού Humana είναι: «Να προστατεύσει το περιβάλλον μέσω της επαναχρησιμοποίησης υφασμάτων και να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των αναπτυσσόμενων κοινοτήτων, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, μέσω προγραμμάτων που βασίζονται στην αλληλεγγύη και την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων, δίνοντας έμφαση στα παιδιά και τους νέους».

Οι αξίες του Οργανισμού Humana είναι «η Αλληλεγγύη, η Βιωσιμότητα, η Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση, η Διαφάνεια, η Επιμονή, ο Προσανατολισμός στον άνθρωπο και ο Επαγγελματισμός», ενώ το όραμά του είναι να «βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των πλέον ευάλωτων κοινοτήτων του κόσμου και να συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική τους πρόοδο, προωθώντας την Κυκλική Οικονομία».

Πώς μπορεί κάποιος να συνεργαστεί με το Humana; Άτομα που ενδιαφέρονται μπορούν να δωρίσουν αχρησιμοποίητα ρούχα, παπούτσια και άλλα αντικείμενα βάζοντάς τα στα κιβώτια Humanas σε όλη την Πορτογαλία. Μπορούν επίσης να αγοράσουν μεταχειρισμένα ρούχα από φυσικά καταστήματα. Μέσω ενός δικτύου καταστημάτων, το Humana και οι εταίροι του προωθούν τη «δεύτερη ζωή» των ρούχων, ως πυλώνα της βιώσιμης μόδας.

Το διάγραμμα εξηγεί πώς γίνεται η δωρεά των ρούχων και των παπουτσιών. Αφού τοποθετηθούν τα ρούχα και τα παπούτσια στα κιβώτια και αφού συλλεγούν από το Humana, μεταφέρονται σε μια αποθήκη, όπου ταξινομούνται σε είδη. Ακολούθως, προσφέρονται για επαναχρησιμοποίηση στα καταστήματα του Humana (14%), αλλά και εκτός Πορτογαλίας (40%). Τα προϊόντα που τοποθετούνται στα κιβώτια ορισμένες φορές είναι ακατάλληλα (1,5%), κάποια ενδέχεται να πρέπει να απορριφθούν καθώς βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους (7%), ενώ άλλα θα ανακυκλωθούν  (37,5%).

Κάντε μια έρευνα και βρείτε 3-4 καλές πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας που εφαρμόζονται από εταιρείες στην Ευρώπη.

Κάντε μια έρευνα και βρείτε μερικές καλές πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας που εφαρμόζονται στην Ευρώπη.

Οι δυνατότητες και οι προκλήσεις της Κυκλικής Οικονομίας