Αποποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το οπτικοακουστικό υλικό είναι ελεύθερης πρόσβασης από δωρεάν διαδικτυακές πλατφόρμες οπτικού υλικού και / ή από το YouTube και εφαρμόζεται οι νόμοι περί ορθής χρήσης χωρίς πρόθεση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν πιστεύετε ότι παραβιάστηκαν πνευματικά δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση https://ciclo-project.eu/  για να επιλύσετε το ζήτημα με αποκατάσταση.