Ενότητα 7 Καλές πρακτικές στην Κυκλική Οικονομία και επαγγελματικές ευκαιρίες

Last updated: 17 Αυγούστου, 2021

Μαθησιακοί Στόχοι

Καλώς ήρθατε στην Ενότητα 7: Καλές πρακτικές στην Κυκλική Οικονομία και επαγγελματικές ευκαιρίες!

Μέσα σε αυτή την ενότητα, θα αναλυθεί ο αντίκτυπος της κυκλικής οικονομίας στην επαγγελματική σταδιοδρομία των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

Μέσω της παρουσίασης καλών πρακτικών, περιπτωσιολογικών μελετών και συγκεκριμένων παραδειγμάτων, ο αντίκτυπος της Κυκλικής Οικονομίας (ΚΟ) θα μετρηθεί/υπολογιστεί κυρίως για να ανακαλύψει άγνωστες ευκαιρίες εργασίας.

Η Κυκλική Οικονομία δεν περιλαμβάνει μόνο την εφεύρεση νέων θέσεων εργασίας, αλλά επιτρέπει την επανεφεύρεση της προσέγγισης των ρόλων στην υπάρχουσα αγορά εργασίας, η οποία θα δημιουργήσει περισσότερες επιλογές.

Ας αρχίσουμε!

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων