Ενότητα 6 Ήπιες Δεξιότητες για την Κυκλική Οικονομία II

Last updated: 17 Αυγούστου, 2021

Μαθησιακοί Στόχοι

Καλώς ήρθατε στην Ενότητα 6 – Ήπιες Δεξιότητες για την Κυκλική Οικονομία II!

Εστιάζοντας στις ήπιες δεξιότητες αναφερόμαστε στα χαρακτηριστικά που χρειάζονται οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε προγράμματα και στην ανάπτυξη κυκλικής οικονομίας, προκειμένου να αναπτύξουν μια ενεργή ηγετικότητα καθώς και να είναι σε θέση να αναλύουν καταστάσεις και να εφαρμόζουν την κριτική σκέψη στις εμπειρίες τους. Θα επικεντρωθούμε στο περιβαλλοντικό όραμα που απαιτείται για να αποκτήσουμε γνώσεις και να αναλύσουμε κριτικά πληροφορίες σχετικά με την Κυκλική Οικονομία ώστε να επηρεάσουμε τη σκέψη των άλλων. Θα επεξεργαστούμε επίσης τη σημασία των δεξιοτήτων σχετικά με την ικανότητα εντοπισμού ευκαιριών που ενδέχεται να προκύψουν στην πορεία, διερευνώντας και ερμηνεύοντας μελλοντικές τάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τον χώρο εργασίας, την εταιρεία και την επιχείρηση εντός της Κυκλικής Οικονομίας. Τελικά θα επισημάνουμε τη σημασία της ανάπτυξης ικανοτήτων που συνδέονται με ηγετικές δεξιότητες προκειμένου να υποστηρίξουμε τις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας στο χώρο εργασίας μέσω μιας ποικιλίας πρακτικών όπως η ανάληψη ρόλων και οι μελέτες περιπτώσεων.

Αφού ολοκληρώσετε αυτήν την ενότητα, θα μπορείτε:

  1. Να εφαρμόστε τις ηγετικές σας ικανότητες για να υποστηρίξετε τις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας στο χώρο εργασίας – μέσω παιχνιδιού ρόλων και περιπτωσιολογικών μελετών.
  2. Να αναλύστε κριτικά τις πληροφορίες σχετικά με την Κυκλική Οικονομία και να επηρεάστε τη σκέψη των άλλων.
  3. Να εξερευνήστε και να ερμηνεύστε κριτικά τις μελλοντικές τάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τον χώρο εργασίας, την εταιρεία ή την επιχείρηση εντός της Κυκλικής Οικονομίας.

Ας ξεκινήσουμε!

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων