Ενότητα 5 Ήπιες Δεξιότητες για την Κυκλική Οικονομία I και Δεξιότητες του 21ου Αιώνα

Last updated: 17 Αυγούστου, 2021

Μαθησιακοί Στόχοι

Καλώς ορίσατε στην Ενότητα 5 – Ήπιες Δεξιότητες για την Κυκλική Οικονομία I και Δεξιότητες του 21ου  Αιώνα

Αυτή η ενότητα θα σας παρουσιάσει πολλές σημαντικές ήπιες δεξιότητες ζωτικής σημασίας για να ξεπεράσετε τις προκλήσεις στη ζωή και να ενδυναμώσετε όσες σχετίζονται με την κυκλική οικονομία. Είναι ένα ευέλικτο εργαλείο για την εκμάθηση και την εξερεύνηση θεμάτων γύρω από τη διαπραγμάτευση και την αύξηση της διασύνδεσης με άλλους, την οικοδόμηση ψηφιακών δεξιοτήτων και γνώσης στα μέσα ενημέρωσης, αυξάνοντας την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση και την ενδυνάμωση για να πραγματώσετε την προοπτική σας σε θέσεις εργασίας στην κυκλική οικονομία και πέραν αυτής.

Αφού ολοκληρώσετε αυτήν την ενότητα, θα μπορείτε:

  1. Βελτιώσετε τις διαπροσωπικές σας επικοινωνίες, τις διαπραγματεύσεις και τις ψηφιακές δεξιότητές σας όσον αφορά την εργασία στην Κυκλική Οικονομία
  2. Χρησιμοποιήστε τις προσωπικές σας δυνάμεις για να προσδιορίσετε βασικά ταλέντα που θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε μια επιχείρηση ή σε χώρο εργασίας κυκλικής οικονομίας
  3. Επικυρώσετε τις πληροφορίες σας (γνώση των μέσων ενημέρωσης) σχετικά με το θέματα Κυκλικής Οικονομίας.

Ας αρχίσουμε να μαθαίνουμε!

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων