Ενότητα 4 Από τα Προϊόντα στις Υπηρεσίες

Last updated: 17 Αυγούστου, 2021

Μαθησιακοί Στόχοι

Καλωσορίσατε στην Ενότητα 4 – Από τα Προϊόντα στις Υπηρεσίες!

Αυτή η ενότητα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες, ούτως ώστε να είστε σε θέση να ακολουθάτε και να εφαρμόζετε από μόνοι σας νέα επιχειρηματικά μοντέλα που στοχεύουν στην κυκλική οικονομία.

Θα μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας των Συστημάτων Προϊόντων-Υπηρεσιών, τους τύπους τέτοιων συστημάτων, την «υπηρεσιοποίηση» και τα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από τα συστήματα αυτά.

Συνεχίζουμε, λοιπόν!