Ενότητα 3 Επαναχρησιμοποίηση και Ανακατασκευή Υλικών

Last updated: 17 Αυγούστου, 2021

Μαθησιακοί Στόχοι

Καλώς ορίσατε στην Ενότητα 3 – Επαναχρησιμοποίηση και ανακατασκευή υλικών!

  • Το πρώτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην εξέταση της χρήσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακατασκευής υλικών ή των συστατικών στοιχείων των υλικών.
  • Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι επιλογές που υπάρχουν για προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (παράταση κύκλου ζωής, ανακατασκευή και ανακύκλωση).
  • Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται πώς η επαναχρησιμοποίηση και η ανακατασκευή μπορούν να αποτελέσουν μέρος της κυκλικής οικονομίας και να συμβάλουν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει δύο βίντεο, μία μελέτη περίπτωσης και ένα κουίζ ερωτήσεων, που μπορείτε να απαντήσετε εφόσον ολοκληρώσετε τα τρία κεφάλαια.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής, θα είστε σε θέση:

  1. Να εξηγείτε έννοιες, όπως χρήση, επαναχρησιμοποίηση και ανακατασκευή υλικών ή των συστατικών στοιχείων των υλικών.
  2. Να εξετάζετε τις επιλογές που υπάρχουν για προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους: Παράταση κύκλου ζωής, ανακατασκευή ή ανακύκλωση.
  3. Να κατανοείτε πώς η επαναχρησιμοποίηση και η ανακατασκευή προϊόντων μπορεί να θεωρηθεί μέρος της Κυκλικής Οικονομίας και να συμβάλει στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν!

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων