Ενότητα 2 Διαχείριση Ανακύκλωσης

Last updated: 17 Αυγούστου, 2021

Μαθησιακοί στόχοι

Καλωσορίσατε στην Ενότητα 2 – Διαχείριση Ανακύκλωσης!

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, θα είστε σε θέση να:

1.Εξηγείτε τη διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων, τόσο των οικιακών όσο και αυτών που σχετίζονται με τις επαγγελματικές δραστηριότητες

  1. Αναγνωρίζετε τα είδη ρύπανσης και να επισημαίνετε στρατηγικές περιορισμού
  2. Απαριθμείτε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να αναλάβετε προσωπική και επαγγελματική ευθύνη και να εντοπίzετε ευκαιρίες για ανακύκλωση και αναβαθμιστική ανακύκλωση (upcycling)
  3. Αναφέρετε πώς η διαχείριση αποβλήτων συμβάλλει στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την Kυκλική Oικονομία.

Ας αρχίσουμε!

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων