Ενότητα 1 Κυκλική Οικονομία, τι σημαίνει;

Last updated: 17 Αυγούστου, 2021

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση της παρούσας ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  1. Εξηγούν τις αρχές, τις αξίες και τον κύκλο ζωής της Κυκλικής Οικονομίας
  2. Απαριθμούν τα οφέλη, τις προκλήσεις και της ευκαιρίες της Κυκλικής Οικονομίας
  3. Συγκρίνουν τη γραμμική και την Κυκλική Οικονομία, εντοπίζοντας τη σχέση μεταξύ βιωσιμότητας και Κυκλικής Οικονομίας