Πλατφόρμα

Ενότητα 5 Ήπιες Δεξιότητες για την Κυκλική Οικονομία I και Δεξιότητες του 21ου Αιώνα

Δείτε περισσότερα

Ενότητα 7 Καλές πρακτικές στην Κυκλική Οικονομία και επαγγελματικές ευκαιρίες

Δείτε περισσότερα


Εγχειρίδιο χρήστη

Λήψη